Blogs

13
Sep
2016

iguanas vivas

Publicado por no-somos-cortazar
Categoría: 
Otras categorías: 

son bastante bo sobrevivindo
unha máscara baixo unha máscara
baixo unha máscara
palabras
todas
zoan e bailan neste ar sen espazo
cínguense apértanse
ao final estouran
nun crepúsculo de escumas vivas
con todas as cores con todas as formas
baixo unha máscara
máis queda o silencio
e estou a gusto

-------------------------------------------------------

38

Páginas